Auditooriumist kliinikusse

Haiguseanamnees

Anamnesis morbi

Haiguseanamneesi eesmärk on saada andmeid haiguse algusest ja arenemisest, selle tekkimise põhjustest.

Mis teid vaevab? Mille üle kaebate? Mis on arsti poole pöördumise põhjus?

Kas teil valutab kuskilt? Kust valutab? Kui sageli valutab?

Millal valu suureneb? = Millal valutab rohkem?

Millal valu algas?

Milline on valu? (terav, torkav, lõikav, tuim)

Kui tugev/intensiivne on valu? (valu hindamine numbriliselt)

Kas valu kiirgub kuhugi?

Kas esinevad valuhood?

Kuidas valu teid mõjutab? Kas see takistab töötamist?

Millal esmased sümptomid tekkisid?

Kuidas sümptomid tekkisid? (äkki, järk-järgult, progresseerumine, mitteprogresseerumine)

Kui kaua on sümptomid kestnud?

Kas sümptomid avalduvad pidevalt või on hootised?

Mis vallandab sümptomeid? Mis leevendab sümptomeid?

Millised on kaasnevad vaevused ja sümptomid?

Kas olete tarvitanud ravimeid? Milliseid ravimeid olete tarvitanud? Mitu korda päevas? Kui pikk on olnud ravikuur?

Kas tarbite igapäevaselt ravimeid või toidulisandeid? Milliseid ravimeid te võtate?

Kas ravimitel on teile teadaolevaid kõrvaltoimeid?

Milliseid uuringuid on teile tehtud? Millised on olnud nende uuringute tulemused?

Milliseid haigusi olete varem põdenud? Kas need on põhjustanud tüsistusi?

Milliseid traumasid on teil esinenud?

Kas põete endale teadaolevalt kroonilisi haigusi? Milliseid?

Kas olete varem olnud/viibinud haiglaravil?

Mille vastu olete vaktsineeritud?

Kas teil on olnud operatsioone? Milliseid? Millal? Kas need on põhjustanud tüsistusi?

SÕNAVARA

Avalduma, avalduda, avaldub проявляться emerge/ occur
Hootine, hootise, hootist порывистый, приступы intermittent
Järk-järgult постепенно gradually
Kaebama, kaevata, kaebab + mille üle? Mida? жаловаться complain
Kiirguma, kiirguda, kiirgub  + kuhu? отдаваться spread, radiate
Lõikav, lõikava , lõikavat (valu) режущая боль cutting
Kaasnema, kaasneda, kaasneb + millega? сопровождаться accompany
Kõrvaltoime, -toime, -toimet побочное действие side effect
Leevendama, leevendada, leevendab + mida? смягчать, утолять, облегчать relieve
Pidevalt непрерывно continuously
Põdema, põdeda, põeb + mida? Болеть ail, ache
Ravikuur, -kuuri, -kuuri курс лечения treatment course
Takistama, takistada, takistab + mida? препятствовать, затруднять prevent
Terav, terava, teravat (valu) острая боль sharp
Toidulisand, -lisandi, -lisandit пищевая добавка dietary supplement
Torkav, torkava, torkavat (valu) колющая боль stabbing pain
Tuim, tuima, tuima (valu) тупая, ноющая ~ щемящая боль dull pain
Tüsistus, tüsistuse, tüsistust осложнение complication
Vaevama, vaevata, vaevab + keda? + millega?  мучить afflict
Vaevus, vaevuse, vaevust страдание affliction
Vallandama, vallandada, vallandab + mida? вызывать release, cause
Valuhoog, -hoo, -hoogu приступ, припадок, атака pain attack