Haiguseanamnees

Anamnesis morbi

Haiguseanamneesi eesmärk on saada andmeid haiguse algusest ja arenemisest, selle tekkimise põhjustest.

 

Mis teid vaevab? Mille üle kaebate? Mis on arsti poole pöördumise põhjus?

Kas teil valutab kuskilt? Kust valutab? Kui sageli valutab?

Millal valu suureneb? = Millal valutab rohkem?

Millal valu algas?

Milline on valu? (terav, torkav, lõikav, tuim)

Kui tugev/intensiivne on valu? (valu hindamine numbriliselt)

Kas valu kiirgub kuhugi?

Kas esinevad valuhood?

Kuidas valu teid mõjutab? Kas see takistab töötamist?

Millal esmased sümptomid tekkisid?

Kuidas sümptomid tekkisid? (äkki, järk-järgult, progresseerumine, mitteprogresseerumine)

Kui kaua on sümptomid kestnud?

Kas sümptomid avalduvad pidevalt või on hootised?

Mis vallandab sümptomeid? Mis leevendab sümptomeid?

Millised on kaasnevad vaevused ja sümptomid?

Kas olete tarvitanud ravimeid? Milliseid ravimeid olete tarvitanud? Mitu korda päevas? Kui pikk on olnud ravikuur?

Kas tarbite igapäevaselt ravimeid või toidulisandeid? Milliseid ravimeid te võtate?

Kas ravimitel on teile teadaolevaid kõrvaltoimeid?

Milliseid uuringuid on teile tehtud? Millised on olnud nende uuringute tulemused?

Milliseid haigusi olete varem põdenud? Kas need on põhjustanud tüsistusi?

Milliseid traumasid on teil esinenud?

Kas põete endale teadaolevalt kroonilisi haigusi? Milliseid?

Kas olete varem olnud/viibinud haiglaravil?

Mille vastu olete vaktsineeritud?

Kas teil on olnud operatsioone? Milliseid? Millal? Kas need on põhjustanud tüsistusi?

SÕNAVARA

Avalduma, avalduda, avaldubпроявляться

emerge/ occur

Hootine, hootise, hootist порывистый, приступыintermittent
Järk-järgult  постепенноgradually 
Kaebama, kaevata, kaebab + mille üle? Mida?   жаловатьсяcomplain 
Kiirguma, kiirguda, kiirgub  + kuhu? отдаватьсяspread, radiate
Lõikav, lõikava , lõikavat (valu) режущая больcutting
Kaasnema, kaasneda, kaasneb + millega?  сопровождатьсяaccompany
Kõrvaltoime, -toime, -toimet побочное действиеside effect 
Leevendama, leevendada, leevendab + mida? смягчать, утолять, облегчатьrelieve
Pidevaltнепрерывноcontinuously
Põdema, põdeda, põeb + mida?  Болетьail, ache
Ravikuur, -kuuri, -kuuri курс леченияtreatment course
Takistama, takistada, takistab + mida? 

препятствовать, затруднять

prevent 
Terav, terava, teravat (valu)  острая больsharp 
Toidulisand, -lisandi, -lisandit пищевая добавкаdietary supplement 
Torkav, torkava, torkavat (valu)  

колющая боль

stabbing pain 
Tuim, tuima, tuima (valu) тупая, ноющая ~ щемящая больdull pain
Tüsistus, tüsistuse, tüsistust осложнениеcomplication 
Vaevama, vaevata, vaevab + keda? + millega? мучитьafflict 
Vaevus, vaevuse, vaevust страданиеaffliction 
Vallandama, vallandada, vallandab + mida? вызыватьrelease, cause
Valuhoog, -hoo, -hoogu  приступ, припадок, атакаpain attack