Nutiseadmete turvalisus

Teadmiste rakendamine

Nüüdseks oled teadlik infotube põhimõistetest.

Lahenda järgmised ülesanded, et seostada mõisted enda kogemusega. Soovitan Sul alla laadida nutiseadme turvalisuse töölehe (Fail Nutiseadme_turvalisus_tooleht.docxFail Nutiseadme_turvalisus_tooleht_v2.odt, PDF icon Nutiseadme_turvalisus_tooleht_v2.pdf), see aitab Sul paremini õpitus süsteemi luua ning hiljem teadmisi taaskasutada turvameetmete rakendamisel

Mõtle välja üks reaaleluline turvalisust puudutav olukord (ei pea olema seotud nutiseadmetega) ja kirjeldada seda õppematerjalis toodud mõistete (oht, nõrkus, risk, turvameetmed, kahjud) abil. Sa saad loodud juttu kasutada õpilastele või kolleegidele turvalisuse teema selgitamiseks. 

Vasta järgmistele küsimustele oma senisele kogemusele tuginedes.

  • Millised olulised infovarad on Sinu nutiseadmes?
  • Kellel/millel on ligipääs Sinu infovaradele?
  • Millised on võimalikud (välised) ohud Sinu infovaradele?
  • Nimeta Sinu infovaradega seotud nõrkusi, mida saavad ohud ära kasutada?
  • Millised on võimalikud kahjud Sinule, Sinu sõpradele, lähedastele, kolleegidele või koolile ohtude realiseerumisel?
  • Milliseid turvameetmeid saad kasutada, et vähendada riski kahjude tekkeks?