Nutiseadmete turvalisus

Avaleht

Õpiobjekt “Nutiseadmete turvalisus” (ingl Smart Device Security)

Autor: Veiko Hani (Eduring OÜ)

Eesmärk: õppematerjali läbimise tulemusel oskab õpetaja kasutada oma nutiseadet (nutitelefoni, tahvelarvutit) turvalisemalt ja oskab märgata potentsiaalseid probleeme enda või teiste tegevuses ning neile lahendusi pakkuda.

Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpetajad ja teised huvilised.

Maht: 3 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: õppematerjali läbimise tulemusel teab õppija infoturbe põhimõisteid, põhilisi turvaohte, nutiseadmete nõrkusi ning oskab rakendada turvameetmeid ohtude vähendamiseks.

Õpijuhised

Käesolev materjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Materjal algab sissejuhatava osaga, kus tutvustatakse turvalisusega seotud mõisteid. Seejärel saad Sa läbida nutiseadme turvalisuse 11 sammu.

Materjali tulemuslikuma läbimise jaoks on koostatud ka tööleht, mis sisaldab praktilisi ülesandeid iga sammu kohta.

Trüki see tööleht endale välja või täienda otse arvutis. Läbi materjal sammude kaupa, täida töölehte ja rakenda turvameetmeid praktiliselt oma nutiseadmes.

Käesolev materjal on põhiliselt keskendunud Androidi telefonide turvalisusele, kuid näiteid on toodud ka teiste operatsioonisüsteemidega seadmete kohta. Teadmiste kinnistamiseks ja rakendamiseks on koostatud mõtisklusülesanded ja enesekontrollitestid.

Õpiobjekti loomise aeg: september 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

rahastaja logo Targalt internetis logo Hitsa logo

Vaata ka teisi projekti “Targalt internetis” raames loodud õpiobjekte: