Nutiseadmete turvalisus

Kuues turvakiht: aktiveeri seadme asukoha leidmine

Kui Sinu telefon juhtub ära kaduma või see varastatakse, siis telefoni on võimalik üles leida, kui sellele on paigaldatud/häälestatud vastav rakendus.

Kaugleidmise lahenduse puhul on võimalus

  • näha oma seadme asukohta,

  • panna seade helisema,

  • lukustada oma seade,

  • kuvada ekraanile sõnum või

  • kustutada oma seadme sisu (Google, kuupäev puudub).

iOS-i jaoks on olemas lahendus Find my iPhone (Apple, 2017), Microsoftil on Find my Phone (Microsoft, 2016) ja Androidil on Android Device Manager (Google, kuupäev puudub).

Kaugleidmise rakenduse toimimiseks peab telefon olema ühendatud internetiga mobiilivõrgu või wifi kaudu ning GPS peab toimima. 

<img class="alignnone wp-image-53" style="" src="https://sisu.ut.ee/wp-content/uploads/sites/247/er_pilt_android_device_manager.jpg" title="Nutiseadme asukoha leidmine Android Device Manager'i abil
[val=Allikas href=https://www.flickr.com/photos/squirrel02/9458849143]” alt=”Android Device Manager”>

 

Aktiveeri oma seadme kaugleidmise võimalus ja testi selle toimivust.

Täienda töölehelt ülesannet nr 2: lisa infovarasid, nendele ligipääsejaid, ohte, nõrkusi, kahjusid ja turvameetmeid, mis varem jäid märkamata.