Nutiseadmete turvalisus

Kümnes turvakiht: kasuta turvalist ühendust

WiFi

Väldi nutiseadmega avaliku WiFi kasutamist. Avalikus WiFi levialas võib osutuda võimalikuks levialas olevate seadmete pealtkuulamine. 

Samuti võid Sa kasutajana ennast ühendada kogemata mitteametlikku võrku (võrgu nimi sarnane või sama), mis on pahalase poolt üles pandud. Pahalane võib üle võtta Sinu veebilehitseja sessiooni ja näiteks jätkata tegevust Sinuna Facebookis.

Turvameetmed turvalise ühenduse kasutamiseks (WiFi)

 • Ära kasuta avalikke WiFi levialasid, kasuta selle asemel oma mobiiliteenuse pakkuja andmesidet.

 • Uuri oma mobiilsideteenuse pakkuja käest andmesideteenuse kasutamisvõimalusi välismaal. Euroopa Liidu piires on mobiilse andmesiderändluse teenused väga mõistliku hinnaga.

 • Kui on vajalik siiski avalikku WiFi leviala kasutada, siis
  • kasuta veebilehti sirvides HTTPS ühendust (tunned ära rohelisest suletud tabalukust veebiaadressi real) HTTP asemel;

  • kui veebilehitseja kuvab HTTPS ühenduse korral teavituse turvasertifikaadi probleemiga, siis loobu lehe külastamisest;

  • kasuta VPN lahendust (tasulised (Eddy, The Best VPN Services of 2017, 2017),  tasuta (Eddy, The Best VPN Services of 2017, 2017));

  • kasuta teenustesse sisselogimiseks eelistatult Mobiil ID-d või muud kaheastmelist autentimist.

Bluetooth

Turvauudised kirjutavad Blueborne ründevõimalusest  (Armis, kuupäev puudub), kus pahalane võib Bluetoothi ühenduse kaudu saada kontrolli kasutaja seadme üle nii, et kasutaja sellest teada ei saa. Selliseid seadmeid on maailmas hetkel 5,3 miljardit. Õnneks on küll Bluetoothi levi seadmest ainult ca. 10-30 meetrit, seega on oht suurim suurtel rahvakogunemistel.

Turvameetmed turvalise ühenduse kasutamiseks (Bluetooth)

 • Ära hoia sees Bluetoothi ühendust, kui Sa seda ei kasuta.

  • Seaded > Bluetooth > lülita välja

 • Keeldu kõigist tundmatute seadmete ettepanekutest, mis soovivad Bluetoothi kaudu Sinu seadmega ennast paari siduda (ingl pair with a device).

Bluetooth ühenduse väljalülitamine

Lülita välja oma seadme Bluetooth ühendus.

Täienda töölehelt ülesannet nr 2: lisa infovarasid, nendele ligipääsejaid, ohte, nõrkusi, kahjusid ja turvameetmeid, mis varem jäid märkamata.

Vali sobivad turvameetmed turvalise ühenduse kasutamiseks.

Täienda töölehelt ülesannet nr 2: lisa infovarasid, nendele ligipääsejaid, ohte, nõrkusi, kahjusid ja turvameetmeid, mis varem jäid märkamata.