Infomaterjalid

Siit lehelt leiad kaugseiret puudutavad infomaterjalid.

  • Eesti kaugseire artiklikogumikud annavad kompaktse ülevaate aktuaalsetest teemadest kaugseire valdkonnas ja nende hetkeseisust Eestis.
  • Eesti kaugseire päeva korraldab Tartu Observatoorium ning seni on toimunud neli Eesti kaugseire päeva aastatel 2008, 2014, 2016. ja 2018. Kaugseire päevade ettekanded puudutavad valkonna olulisi küsimusi ja neid saab kasutada õppematerjalina valdkonnaga tegelevetele spetsialistidele, eriala asjatundjatele ja tudengitele.
  • Kaugseiret tutvustavad videod annavad lühikese ülevaate kaugseire olemusest ning õpetusi järgides on ka algajal kaugseirehuvilisel võimalik alla laadida satelliidiandmeid ning video abil nende töötlemist õppida. Kaugseire koolitustel valminud videod ning nende jaoks valmistatud ettekanded annavad spetsialistidele ülevaate satelliidi andmete kasutamise võimalustest.
  • Copernicuse kodulehelt võib leida rohkelt inglisekeelset materjali kaugseire, satelliitide ja nende rakendusete kohta. Käesoleval lehel on aga valik eesti keelde tõlgitud materjalidest.
  • Põhikooli ja gümnaasiumi astmele suunatud aktiivõppeprogrammid tutvustavad kaugseiret, kosmosetehnoloogiat ja satelliite lihtsas ning arusaadavas vormis, aktiivõppe meetodeid kasutades. Programme saab läbida Tartu observatooriumi külastuskeskuses, nende kirjelduse ja materjalid leiab veebilehelt.