5. Mittemetallid

Mittemetallid moodustavad umbes 1/3 kõigist elementidest. Selles peatükis vaatlemegi mittemetallide füüsikalisi ja keemilisi omadusi.