Uurimise aeg ja koht

motle2.pngMõtle!
Kas uurimise aja ja koha valikul tuleks kuidagi arvestada laste vanuseliste iseärasustega? Millistega ja kuidas?

  • Sõltuvalt lapse vanusest tuleb läbi mõelda aeg, mil uurimine on üldse mõttekas. Uurimine ei pruugi olla tulemuslik, kui laps on kas näljane või unine. Paremini sobib reeglina hommikpoolne aeg, kuid eelnevalt tasuks küsida lapsevanemalt või õpetajalt, millal konkreetne laps on kõige erksam ja koostöövalmim. 
  • Mida väiksem on laps, seda olulisem on viia uuring läbi lapsele tuttavas ümbruses. Lapsed võivad karta võõraid ruume või teisalt võib just uus ruum olla sedavõrd huvipakkuv, et laps ei suuda keskenduda ülesannetele.
  • Mööbel peaks vastama lapse kasvule, sest füüsiline heaolu mõjutab otseselt lapse tähelepanuvõimet. Sobilikud on tellitava mõõduga lauad-toolid, mida saab lapse kasvule vastavaks seada. 
  • Ruumis peaks olema vähe segavaid asju, mis võivad lapse tähelepanu vajalikult infolt kõrvale juhtida. Mida väiksem on laps, seda enam peab sellega arvestama. Probleeme võivad tekitada nt lahtised mänguasju täis riiulid, millele on mõistlik kas ruloo ette tõmmata või nad mingil muul viisil ära peita.