Emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega lapsed

motle2.pngMeenuta!
Milles võivad väljenduda emotsionaalsed ja käitumisprobleemid?

Selliste laste uurimisel võib tekkida raskusi kontakti saavutamisel ning laste motiveerimisel koostööks. Lapsed võivad olla väga kartlikud ega söanda midagi öelda ega teha või vastupidi, julged, aga raskesti juhitavad ja teevad seda, mis parasjagu pähe tuleb.

Soovitusi emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega laste uurimiseks

Kui tegemist on arglike lastega, siis võiks uuringu algul lasta lastel pigem tegutseda, mitte vastata verbaalselt. Rääkimine paistab olevat sellistele lastele keerulisem kui tegutsemine, kuigi probleem ei ole kõne arengus. 

Just niisuguste erivajadustega laste puhul on vajalik pöörata tähelepanu vahenditele ja ülesannetele – need peaksid olema huvitavad ja tegutsema kutsuvad, et tekitada ja säilitada lapse motivatsiooni koostööks uurijaga. 

Hüperaktiivsete laste uurimisel soovitatakse läbi mõelda keskkonna tingimused ja viia miinimumini segavad faktorid, mis võivad tähelepanu käsilolevalt ülesandelt kõrvale juhtida. Samuti soovitatakse nende laste uurimisel suuremat autoritaarsust selles mõttes, et uurija peaks esitama oma juhised kindlalt ja looma selged raamid lapse tegevustele uuringu käigus. Seda seetõttu, et hüperaktiivsete laste ensekontrolli oskused on üsna napi ning nad ei tule kuigi hästi toime oludes, kus pole täpselt selge, mida tegema peab.