Enesetest

test.pngJärgnevalt on Sul võimalik sisupaketi omandatust kontrollida. Enesetestis on küsimused, millele selle sisupaketi edukalt läbinu peaks kindlasti oskama vastata. Kui Sa mõnele küsimusele vastates ebaõnnestud, siis pole midagi katki. Õpi pisut veel ja proovi uuesti!

Testis on 6 küsimust ja iga õigesti vastatud küsimus annab ühe punkti. Testi saad sooritada piiramatu arv kordi.

Millise erivajaduse kahtluse korral tuleb eriti põhjalikult läbi mõelda ülesannetes kasutatavate vahendite tajuline eristumine üksteisest ja taustast?

Millise erivajadusega lastele sobivad testimise algusfaasis ülesanded|kus laps saab tegutseda ja ei pea vastama verbaalselt?

Millise erivajadusega laste uurimisel on eriti oluline koguda eelnevalt taustainfot lapse kommunikatsioonioskuste kohta?

Millise erivajadusega laste testitulemusi võivad negatiivselt mõjutada piiratud ajalimiit ülesannete täitmiseks ning võimalikud sensoorsed probleemid (kuulmine|nägemine|puutetundlikkus)?

Millise erivajadusega laste uurimisel on eriti oluline keskenduda sellele| milline on tema liikumisvõime| millistele stiimulitele ümbritsevas keskkonnas laps tähelepanu pöörab ja kui kauaks  ?

Millise erivajadusega laste uurimisel peab uurija olema eriti teadlik iseenda miimikast ning hoiduma sel viisil võimaliku ebasoovitava tagasiside andmisest lapsele?