Avaleht

Autor: Kaili Palts (MSc),
Tartu Ülikooli eripedagoogika osakond
2013

Sisupakett on mõeldud õpetajakoolituse üliõpilastele, toetamaks erivajaduste identifitseerimise kursuse läbimist. Õppijal peavad  olema eelteadmised tunnetuspsühholoogiast, arengupsühholoogiast ja erivajaduste psühholoogiast. Sisupaketi läbimine võtab aega umbes 5 tundi.

Sisupaketi eesmärgiks on anda ettekujutus sellest, mille poolest erineb laste uurimine täiskasvanu uurimisest ja millega arvestada erinevate arenguhälvetega laste uurimist kavandades ja seda läbi viies. Teemat käsitletakse õpetajate ja eripedagoogide vajadusi ja võimalusi arvestades.

Õpijuhised

Sisupakett on üles ehitatud tekstina, mis jaguneb peatükkideks ja alapeatükkideks. Teksti sisse on pikitud küsimused, mis aitavad aktiveerida õppija varasemaid teadmisi ning ergutavad arutlema. Need on esitatud tekstikastikestes, kusjuures ilma pildita kastikestes olevad ülesanded sisaldavad õppejõu kommentaari. Püüa vastata enne küsimusele ja alles siis ava kommentaar, klõpsates kastikeses oleva küsimuse tekstil. Sisupakett lõpeb enesetestiga, mis võimaldab kontrollida oma teadmisi. Kasuta seda võimalust kindlasti!

Sisupaketi tulemuslikult läbinud õppija teab,

  1. milles seisneb laste uurimise spetsiifika;
  2. millega arvestada füüsiliste erivajadustega laste uurimisel;
  3. millega arvestada autistlike laste uurimisel;
  4. millega arvestada nägemispuudega laste uurimisel;
  5. millega arvestada kuulmispuudega laste uurimisel;
  6. millega arvestada intellektipuudega laste uurimisel; 
  7. millega arvestada emotsionaalsete ja/või käitumisprobleemidega laste uurimisel.

esf213.gif