KOKKUVÕTE

Laste uurimine erineb oluliselt täiskasvanute uurimisest ning erivajadustega laste uurimisel tuleb veel lisaks arvestada lapsel täheldatud iseärasustega.

Uuringut kavandades ära unusta, et:

  • lapsi uurides on suurem osakaal vaatlusel ja kui vähegi võimalik, jälgi lapsi nende loomulikus keskkonnas;
  • kui kasutad teisi uurimismeetodeid, siis ole valmis last juhendama ja vajadusel ka õpetama (standardiseeritud testide kasutamisel tuleb lähtuda testimanuaalist);
  • mida väiksem laps, seda mängulisem peaks uurimine olema;
  • mida väiksem laps, seda vähem saad toetuda kõnele, mistõttu tuleb eriliselt hoolikalt läbi mõelda uuringu verbaalne külg – kuidas last juhendada ja mida lapselt vastuseks oodata;  
  • erivajadustega laste uurimisel võib tekkida vajadus muuta ülesandeid lihtsamaks, juhiseid konkreetsemaks, esitada rohkem näiteid või teha isegi koos lapsega;
  • asjasse on segatud ka lapsevanem.