Viitamine sotsiaalmeedias

Ka sotsiaameedias, olgu selleks siis ajaveeb, Facebooki postitus või Twitteri säuts, on viisakas viidata autorile, kui kasutate kellegi teise materjale. Reeglid ei ole küll nii ranged kui akadeemilises maailmas, aga kindlasti peaks olema viidatud autori nimi ning kui tegu on interneti materjaliga, siis ka link asukohale, et anda lugejale võimalus pääseda algallika juurde.

Näiteid:

Ajaveeb

HandiCratt. (2017, 11. september). Sõbakirjaline tekk [ajaveebipostitus]. Vaadatud https://handicratt.wordpress.com/2017/09/11/sobakirjaline-tekk/

Viitamine ajaveebis

Facebooki postitus

Pilvehuvilised. Facebook  [grupp] Vaadatud 11.09.2017 https://www.facebook.com/groups/pilvehuvilised/?fref=nf

Viitamine Facebookis

Youtube video

Lauka Kool. (2012, 2. jaanuar). Tervitus [video]. Vaadatud https://youtu.be/nzkiiDpSWrI

Viitamine Youtubes