Viitamise ABC

Используемые источники

Ülemises bänneris kasutatud pilt: Mittermeier, F. (2017).  Milky Way. Дата обращения   23.08.2017 https://pixabay.com/en/milky-way-starry-sky-night-sky-star-2695569/ 

Autoriõiguse seadus. (2017). RT I, 16.06.2017, 8. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/810714

Ainsaar, M. (2016). Viitamine. Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut. Дата обращения  18.08.2017 http://www.yti.ut.ee/et/viitamine#viited kirjanduse loetelus  

Põldoja, H. Allikmaterjalidele viitamine (2016). Дата обращения   23.08.2017 https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/arhiiv/allikmaterjalidele-viitamine/ 

What is APA Style? (2017). University of Pittsburg, University Library System. Дата обращения  18.08.2017 http://pitt.libguides.com/citationhelp/APA

What is MLA Style? (2017). University of Pittsburg, University Library System. Дата обращения  18.08.2017 http://pitt.libguides.com/citationhelp/mla8thedition  

MLA In-Text Citations: The Basics (2017). Purdue Online Writing Lab. Дата обращения  18.08.2017 https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/2/

Works Cited: a Quick Guide (2016). The MLA Style Centre. Дата обращения  18.08.2017 https://style.mla.org/works-cited-a-quick-guide-book/

Viitekirjete vormistamine (2017). Koolitusprogramm Tuleviku õpetaja. http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iv/autorioigus-ja-viitamine/viitekirjete-vormistamine/ Дата обращения   21.08.2017

Osula, K. (2015). Viitamine. Дата обращения  04.09.2017 http://www.tlu.ee/~kairio/ktpk/ut/viitamine.pdf