Sihitis eesti keeles

Sisukord

 1. Mis on sihitis?
     1.1. Täis- ja osasihitise käänded
     1.2. Täis- ja osasihitise kasutamistingimused
          1.2.1. Millal on täissihitis nimetavas käändes?

2. Erandid täis- ja osasihitise kasutamisel: arvsõnaline ja asesõnaline sihitis
3. da-infinitiivi laiendav sihitis

4. Harjutused
     Harjutus 1. Märkige sihilised verbid.
     Harjutus 2. Leidke lausetest sihitised.
     Harjutus 3. Valige lausesse sobiv sihitise variant.
     Harjutus 4. Pange sihitis sobivasse käändesse.
     Harjutus 5. Pange lugema– ja ootama-verbide sihitis sobivasse käändesse.
     Harjutus 6. Pange aitama-,  arendama– ja kuulama-verbide sihitis sobivasse käändesse.
     Harjutus 7. Asesõnaline ja arvsõnaline sihitis.
     Harjutus 8. da-infinitiivi laiendav sihitis.

5. Kokkuvõtlik test 1
6, Kokkuvõtlik test 2
7. Kirjandust sihitise kohta.