Sihitis eesti keeles

5. Kokkuvõtlik test 1

Sooritage kokkuvõtlik interaktiivne test. Püüdke iga oma vastust põhjendada. Kontrollimiseks klõpsake sõnal "Põhjenda".

Harjutuse katsete arv ja sooritamiseks mõeldud aeg pole piiratud.

Valige lausesse sobiv sihitise käändevorm. Kuidas sihitise kasutust põhjendate? Kontrollimiseks klõpsake sõnal "Põhjendus".
 

1)      Mul on plaanis ära õppida.

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis|sest mõlemad täissihitise tingimused on täidetud: tegevus (ära õppimine) jõuab tulevikus lõpule ja sihitis (keel) on tervik. Tegevuse tulemuslikkust rõhutab abiäärsõna ära. Täissihitis on nimetavas käändes|kuna see kuulub sellise da-inifnitiivi juurde|millega omastavas sihitis ei ole võimalik (vt punktist 3).

 

 

2)      Ma tahan kindlasti ära õppida.

 

Põhjendus:

Lauses on täisishitis|sest mõlemad täissihitise tingimused on täidetud: tegevus (ära õppimine) jõuab tulevikus lõpule ja sihitis (keel) on tervik. Tegevuse tulemuslikkust rõhutab abimäärsõna ära. Täissihitis on reeglipäraselt omastavas|kuna lauses pole eritingimusi|mis nimetavas käändes täissihitist nõuaksid.

 

 

3)      Ühe väikse vea pärast ei pea ümber kirjutama.

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (osastavas käändes sihitis)|kuna öeldisverb on eitavas kõnes. Eitus on kõige tugevam sihitise käändevalikut mõjutav kriteerium. Kui lause põhiverb on eitav|on sihitis alati osastavas.

 

 

4)      Istusin eile õhtul kodus ja kuulasin .

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (osastavas käändes sihitis)|kuna kuulama on partitiiviverb|mis nõuab alati osastavas sihitist. (Täissihitis oleks võimalik|kui lauses oleks mõni lõpetatust rõhutav määrus|nt Kuulasin plaadi lõpuni ja läksin välja.)

 

 

5)      Palun anna oma emale edasi!

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis|kuna mõlemad tingimused on täidetud: tegevus (andmine) on kindla lõpp-piiriga ja sihitis (kiri) on tervik. Täissihitis on nimetavas käändes|kuna verb on käskivas kõneviisis (omastav pole sel juhul võimalik).

 

 

6)      Kui Mart välismaale kolis|unustas ta oma .

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis|kuna tegevus (unustamine) on lõpetatud ja sihitis (vanad sõbrad) on kindel hulk. Mitmuslik täissihitis on alati nimetavas käändes.

 

 

7)      Ei tasu südamesse võtta.

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (osastavas käändes sihitis)|kuna lause öeldisverb on eitavas kõnes.

 

 

8)      Osta endale |kui vana enam ei tööta!

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis|kuna mõlemad tingimused on täidetud: tegevus (ostmine) on kindla lõpp-piiriga ja sihitis (uus telefon) on tervik. Täissihitis on nimetavas käändes|kuna verb on käskivas kõneviisis (omastav pole sel juhul võimalik).

 

 

9)      Tüdruku unistuseks on ära õppida.

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis|kuna mõlemad tingimused on täidetud: tegevus (ära õppimine) jõuab tulevikus lõpule ja sihitis (prantsuse keel) on tervik. Täissihitis on nimetavas käändes|kuna kuulub sellise da-inifnitiivi juurde|mille puhul omastav pole võimalik (vt punktist 3).

 

 

10)   Leidsingi lõpuks üles!

 

Põhjendus:

Asesõna teie on sihitisena alati osastavas|seda ka täissihitist eeldavates kontekstides. Kui samas lauses oleks tavaline nimisõna|oleks see omastavas|nt Leidsingi lapse lõpuks üles!

 

 

11)   alustatakse tihti ilmast rääkimisega.

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (osastavas käändes sihitis)|kuna alustama on partitiivverb|mis nõuab alati osastavat.

 

 

12)   Kommipaber on maas|viska prügikasti!

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis|kuna mõlemad tingimused on täidetud: tegevus (viskamine) on kindla tulemusega ja sihitis (see) see viitab ühele konkreetsele asjale – kommipaberile. Täissihitis on nimetavas|kuna öeldisverb viska on käskivas kõneviisis (omastavas sihitis pole sel juhul võimalik).

 

 

13)   Ma ei saa sulle öelda.

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (osastavas käändes sihitis)|kuna see kuulub eitava öeldisverbi juurde. Kui lause põhiverb on eitav|on sihitis alati osastavas.

 

14)   Hakkame nüüd koristama!

 

Põhjendus:

Lauses on osasihitis (osastavas käändes sihitis)|kuna öeldisverb hakkame koristama väljendab tegevuse algust (sellistel juhtudel ei ole tegevus lõpetatud ja täissihitist ei saa kasutada).

 

 

15)   Õde ostis .

 

Põhjendus:

Lauses on täissihitis|kuna mõlemad tingimused on täidetud: tegevus (ostmine) on lõppenud|sihitis (kaks jäätist) on kindel hulk. Täissihitiseks on hulgafraas|mille peasõnaks on põhiarvsõna (kaks). Põhiarvsõnad alates kahest on täissihitisena nimetavas käändes (omastav ei ole võimalik).