Sihitis eesti keeles

Harjutus 6

Pange aitama-,  arendama- ja kuulama-verbide sihitis sobivasse käändesse.

Harjutuse katsete arv ja sooritamiseks mõeldud aeg pole piiratud.

Pange aitama-|arendama- ja kuulama-verbide sihitis sobivasse käändesse. Nende verbide sihitis on osastavas käändes|kuid täissihitis on võimalik|kui lauses on mõni sõna|mis rõhutab tegevuse tulemuslikkust.

1)      Perekonna toetus aitas (sportlane) eesmärgi saavutamisel.

2)      Aitasin (laps) veest välja ja kutsusin kiiresti abi.

3)      Keegi kaassõitjatest ei aidanud (noor ema) koos lapsevankriga bussi.

4)      Kas sa aitaksid (ta) ?

5)      Talunik arendab oma kodukohas (lambakasvatus) .

6)      Üliõpilasselts arendas aja jooksul välja oma (traditsioonid) .

7)      Koosolekul sõna võtnud poliitik arendas oma (mõte) edasi ka pärast ametliku osa lõppu.

8)      Miskipärast ei soovinud teadlane oma (teema) enam edasi arendada.

9)      Kuulan igal hommikul raadiost (uudised) .

10)   Kui lapsed (muinasjutt) lõpuni olid kuulanud|pidid nad magama minema.

11)   Kahjuks pole mul täna aega|aga ma kuulan (see plaat) kindlasti homme ja ütlen sulle siis oma arvamuse.

12)   Isa ei kuulanud oma (tütar) ära ja ei saanudki toimunud peost täielikku ülevaadet.

13)   Kuulake (küsimus) ja mõtelge|kuidas sellele vastata!

14)   Kuula (tekst) lõpuni ja vasta teksti kohta esitatud küsimustele!