Sihitis eesti keeles

Harjutus 5

Pange lugema- ja ootama-verbide sihitis sobivasse käändesse.

Harjutuse katsete arv ja sooritamiseks mõeldud aeg pole piiratud.

Pange lugema- ja ootama-verbide sihitis sobivasse käändesse. Nende verbide sihitis on tavaliselt osastavas käändes|täissihitis on võimalik|kui lauses on mingisuguseid sõnu|mis rõhutavad tegevuse lõpetatust.

1) Lugesin ajalehest (teade) kontserdi ärajäämise kohta.

2) Lugesin (töökäsk) kaks korda|aga ei saanud ikka aru|mida ülesandes teha tuli.

3) Raamat oli nii põnev|et lugesin (see) ühe õhtuga läbi.

4) Ma ei lugenud oma kontrolltöö (vastused) enne õpetajale esitamist üle ja ei märganud seetõttu üht viga.

5) Olga loeb oma (kirjandid) tavaliselt kaks korda üle|enne kui need hindamiseks esitab.

6) Ma loen (see paks romaan) juba teist nädalat.

7) Lugesin (viimane lehekülg) lõpuni ja panin raamatu kinni.

8) Iluuisutajad ootasid põnevusega kohtunike (hinded) .

9) Ootasin (sõber) kohtumispaigas kaks tundi ja läksin siis ära.

10) Ootasin (sõber) ära ja läksime koos kinno.

11) Ärge minge veel|oodake (meie) ka!

12) Ootasin (sobiv hetk) oma küsimuse esitamiseks|kuid ei jõudnudki (see) ära oodata.