Sihitis eesti keeles

1.2.1. Millal on täissihitis nimetavas käändes?

Täissihitis on nimetavas käändes järgmistel juhtudel:

1) kui täissihitis on vormilt või sisult mitmuslik;

Nt: Mari ostis uued saapad. Lapsed sõid kommid ära. Kirjutasin täna kaks kirja.

2) kui täissihitis laiendab umbisikulises tegumoes või käskivas kõneviisis öeldisverbi;

Nt: Ajalehed tuuakse postkasti juba varahommikul. Võta homme sõnaraamat kooli kaasa!

3) kui täissihitis laiendab da-infinitiivi, mis on ise lauses aluse, täiendi või öeldise funktsioonis (vt täpsemalt alapeatükist 3. da-infintiivi laiendav sihitis).

Nt: Liisa eesmärgiks on referaat täna lõpetada. Mul on plaan osta uus arvuti.

Kõik need lausestruktuurid võimaldavad ka osastavas sihitise kasutamist, kui lause sisu seda eeldab.