Sihitis eesti keeles

1.1. Täis- ja osasihitise käänded

Osasihitis on sihitis osastavas käändes. Osastav on eesti keele sihitise põhikääne. Osastavas esineb sihitis nii ainsuses kui ka mitmuses.

Nt: Ma joon teed. Elle armastab kasse. Ära usu hundi juttu! Piret ei õpi prantsuse keelt. Ma loen ajalehte. Ma loen ajalehti. Suppi ei sööda liiga kuumalt.

Täissihitis on sihitis omastavas ja nimetavas käändes. Omastavas on sihitis ainult ainsuses, nimetavas nii ainsuses kui ka mitmuses. Mitmuslik täissihitis on ainult nimetavas käändes.

Nt: Ma lugesin ajalehe läbi. Vanaema küpsetas suure piruka. Liisa ostis raamatu.

Võta oma pliiats! Võta oma pliiatsid! Lea kudus soojad sokid. Tüdruk värvis juuksed punaseks. Külalised paluti lauda.