Harjutus 7

Pange asesõnaline ja arvsõnaline sihitis õigesse käändesse.

Harjutuse katsete arv ja sooritamiseks mõeldud aeg pole piiratud.

back forward