Harjutus 6

Pange aitama-,  arendama- ja kuulama-verbide sihitis sobivasse käändesse.

Harjutuse katsete arv ja sooritamiseks mõeldud aeg pole piiratud.

back forward