Harjutus 1

Märkige sihilised verbid
Harjutuse katsete arv ja sooritamiseks mõeldud aeg pole piiratud.

back forward