3. da-infinitiivi laiendav sihitis

Kui sihitis kuulub da-infinitiivi juurde, on osasihitis tavapäraselt partitiivis, kuid täissihitise kääne sõltub sellest, millise lauseliikmena da-infinitiiv ise lauses esineb.

Kui da-infinitiiv on ise lauses kas alus, täiend või öeldis, on tema täissihitis nominatiivis.

Nt: Minu eesmärgiks on eesti keel hästi ära õppida. (ära õppida – alus)

Mul on suur soov eesti keel ära õppida. (ära õppida – täiend)

Kas koristada toad kohe hommikul või alles õhtul? (koristada – öeldis)

Kui da-infinitiiv on ise lauses sihitis, on tema ainsuslik täissihitis genitiivis (mitmuslik täissihitis on üldreegli kohaselt alati nominatiivis).

Ma tahan eesti keele ära õppida. (ära õppida – sihitis)

back forward