Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Kuidas analüüsida tekste ja diskursust?

Peatükis tutvustatakse erinevaid teksti- ja diskursusanalüüsi meetodeid: kontentanalüüsi, kvalitatiivset sisuanalüüsi, diskursusanalüüsi, narratiivianalüüsi, vestlusanalüüsi, multimodaalse diskursuse analüüsi ning kujutiste lugemist.