Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Kuidas analüüsida kvantitatiivseid andmeid?

Peatükis tutvustatakse meetodeid kvantitatiivsete andmete statistiliseks analüüsiks. Esmalt näidatakse võimalusi muutujate ühemõõtmeliseks kirjeldavaks analüüsiks. Seejärel tutvustatakse kahemõõtmelise analüüsi võimalusi erinevat tüüpi tunnuste vahel ning keerulisemaid seosemudeleid. Viimasena antakse ülevaade meta-analüüsi võimalustest.

Sobiva statistilise näitaja või meetodi valikul soovitame lähtuda muuhulgas ka kasutatavate muutujate tüüpidest.