Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

NESSTAR WebView kasutamine Euroopa Sotsiaaluuringu andmete näitel

Laur Lilleoja
Mare Ainsaar
2014

NESSTAR WEBVIEW ÕPPEVIDEO

Käesoleva õppevideo eesmärk on tutvustada NESSTAR WebView andmehaldus ja -analüüsi platvormi kasutamist Euroopa Sotsiaaluuringu andmestiku näitel.

Mis on NESSTAR?

NESSTAR on Norra sotsiaalteaduste andmearhiivi (Norwegian Social Science Data Services) poolt väljatöötatud veebipõhine lahendus, mis on mõeldud statistiliste andmete ja sellega seotud dokumentide esitamiseks. NESSTARi andmebaasis sisalduvate andmete kasutamiseks ei ole tarvis spetsiaalset tarkvara – tavalise veebibrauseri abil saavad kasutajad andmeid nii vaadata, otsida, analüüsida kui tulemusi salvestada. Eelduseks on muidugi, et vastav andmestik on andmete omanike poolt NESSTARi platvormiga seotud.

Registreerimine

ESSi (European Social Survey) andmed on kõikidele tasuta kättesaadavad, kuid selleks, et neid kasutada või alla laadida, on statistika jaoks vajalik kasutajaks registreerumine. Kasutajaks saab registreeruda ESSi rahvusvahelise veebilehe paremal ülemises ääres oleva SIGN IN/ REGISTER lingi kaudu, kus tuleb täita lühike registreerimisvorm.

Järgnevalt tutvustame NESSTAR WebView kasutamise võimalusi Euroopa sotsiaaluuringu andmete näitel. Euroopa Sotsiaaluuringu andmed on NESSTAR WebView abil ligipääsetavad SIIN. Leht on ingliskeelne.

NESSTAR WebView ingliskeelne kasutusjuhend on leitav SIIT.