R

Heinrich Rosenplänteri küsimus 200 aastat varem tegutsenud Joachim Rossihniuse kohta

1632. aastal trükiti Riias kaks Joachim Rossihniuse lõunaeestikeelset kirikukäsiraamatut. Esimene Rossihniuse teoste keele uurija oli Heinrich Rosenplänter, kes neid 1816. aastal "Beiträge" V vihikus tutvustas. Muu hulgas esitas Rosenplänter rea Rossihniuse sõnu, mida ta tollastest sõnaraamatutest polnud leidnud ja mille osas tekkis tal küsimus, kas need kuulusid algupärasesse eesti keelde või mitte.

Heinrich Rosenplänter, Beiträge ... V vihik, 1816 (väljalõige)