Vana kirjakeele sõnastik

ratt

Nimisõna ratt (omastavas rati) ’ait’ esineb 17. sajandi lõpul (või 18. sajandi algul) välja antud sõjamäärustikus.

Sõna on tuttav Saaremaal kujul ratt või rätt tähenduses ’väike hoone, vilets majake; ulualune, kuur’ (Saareste 1958: 180). Samuti on see olemas idamurdes (vt VMS) ning kujul ratiz ka nt vadja keeles (VOT). Seega võib oletada sõna kunagist laiemat levikut eesti keeles.

Kes Krono rattist / Proviant-hohnest / Arklüst / ehk Rustwanckrist middakit warrastap / olgo ni pissut kui igganes wois olla / se peab surrema. (Sõjaseadused 1697)
‘Kes kroonu aidast, proviandi-hoonest, (suurtükiväe)varustusest või varustuse vankrist midagi varastab, olgu kui tahes pisut, see peab surema.’

1697(?)

Kes Krono rattist / Proviant-hohnest / Arklüst / ehk Rustwanckrist middakit warrastap / olgo ni pissut kui igganes wois olla / se peab surrema. (Sõjaseadused 1697)
‘Kes kroonu aidast, proviandi-hoonest, (suurtükiväe)varustusest või varustuse vankrist midagi varastab, olgu kui tahes pisut, see peab surema.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

raťť G. rati (O)[Saaremaa] Kammer, kleines Zimmer, Hinterzimmer.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,02
18. sajandil – 0,00

a.seestü.
17. saj rattist

Kirjandus

• Saareste, Andrus 1958. Eesti sõduri määrustik ja vandetekst a. 1697. − Virittäjä 62, 2, lk 175−182
• VMS = Väike murdesõnastik.
• VOT = Vadja keele sõnaraamat.