Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus

Seksuaalharidus

Laiapõhjaline, ea- ja arengukohane seksuaalharidus toetab lapse ja noore tervet ja turvalist arengut. Lapseeas on seksuaalkasvatus eeskätt keha-, tunde ja turvalisusekasvatus. Seksuaalharidus toetab lapse ja noore emotsionaalse intelligentsuse arengut, annab eakohased teadmised ja oskused toetamaks kehalist arengut, loob eeltingimused tervete lähisuhete tekkimiseks ning seksuaalsusesse eluterve positiivse hoiaku kujunemiseks. Seksuaalhariduse põhiväärtusteks on nõusolek igat laadi suhetes ja tegevustes, inimeste vaheline võrdsus ning austus enda ja teiste suhtes.

Seksuaalhariduses on vanemate, lasteaia ja kooli roll ühtviisi olulised. Lapsed saavad seksuaalsusega seotud sõnumeid aga ka õdedelt-vendadelt ja eakaaslastelt, meediast ja teistelt täiskasvanutelt. Sageli on kuuldu ja nähtu arusaamatu ja tekitab vastakaid küsimusi ja tundeid. Turvaline perekeskkond ning oma last toetavad ja tema vastu huvi tundvad vanemad on parim lapse ja noore arengu seisukohast. Uuringud näitavad, et sugugi mitte kõik vanemad ja kõik pered ja kõik lastega töötavad inimesed ei tunne ennast kindlalt ja ei räägi lastega seksuaalsusest, kuid samal ajal enamik soovib, et lapsed saaksid asjatundlikult edastatud tänapäevaseid teadmisi ja oskusi neil teemadel. Seda silmas pidades on oluline, et tänapäevase ja hea tasemega seksuaalhariduse kaudu saaksid kõik lapsed ja noored need teadmised, oskused ja inimväärikust toetavad hoiakud, mis aitavad olla terve, seista vastu ebasobivale või vägivaldsele käitumisele, märgata ja seista vastu (soolisele) ebavõrdusele, vaidlustada piiravaid soorolle ja seeläbi vältida vaimse ja füüsilise tervise kahjusid. See annab lapsele võimaluse kasvada inimeseks, kes on võimeline looma õnnelikke, pikaajalisi ja vastastikku rahuldustpakkuvaid lähisuhteid – see aga on tänapäeva tegusa ja toimiva ühiskonna nurgakiviks.

Kasulikud väljaanded

Õppe- ja juhendmaterjalid

Nende materjalide loomisel oleme osalenud.

Kai Part
Kliinilise meditsiini instituut
Naistekliinik
Seksuaaltervise uuringute keskus
kaasprofessor 0,5 k.
kai.part@ut.ee
+37256680778

Made Laanpere
Kliinilise meditsiini instituut
Naistekliinik
Seksuaaltervise uuringute keskus
kaasprofessor 0,5 k.
made.laanpere@ut.ee
+3725019588