Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskuse eesmärk on oma tegevuste kaudu aidata kaasa positiivsetele muutustele Eesti elanikkonna seksuaal- ja reproduktiivtervises. Soovime olla professionaalseks koostööpartneriks erinevatele huvigruppidele, sh riigiasutustele, ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele, pakkudes nõustamist ja teavet tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamiseks.

Keskuse tegevussuunad on teadusuuringud, valdkonna indikaatorite väljatöötamine ja analüüs, koolitused, arendustegevus ja avalikkusele suunatud teavitustöö. Hetkel keskendume peamiselt Eesti elanike seksuaaltervise mõjurite uurimisele, seksuaalhariduse edendamisele ja seksuaalvägivallaga seotud teenuste arendamisele ja analüüsile.

Seksuaaltervise uuringute keskus asub TÜ naistekliinikus https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/naistekliinik ja on osa Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna Kliiniliste Uuringute Keskuse http://www.ctm.ee/et/ infrastruktuurist, mis toetab keskust erinevate tugiteenustega.

Seksuaaltervise uuringute keskuse missioon on tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamise ja rakendamise kaudu Eesti elanike seksuaal- ja reproduktiivtervise parandamine.

 

Viimased uudised

Toimus Sensoa Lipusüsteemi koolitus

28.02.2020

26.-27.02.2020 toimus Tallinnas 60 osavõtjaga koolitus laste ja noorte seksuaalkäitumise ja sellele reageerimise metoodikast "Lipusüsteem" https://flagsystem.org/. Koolituse viisid läbi meetodi autor psühholoog Erika Frans (Sensoa, Belgia) ja seksuaaltervise ekspert Maeva Bonjour (Rutgers, Holland). Esimene koolitus koostöös sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja Tervise Arengu Instituudiga on toimunud,...

Loe lähemalt Toimus Sensoa Lipusüsteemi koolitus kohta
Kõik uudised