Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus

Avaleht

Sellel lehel on teave Tartu Ülikooli naistekliiniku seksuaaltervise uuringute keskuse tegevuste kohta.

Keskuse eesmärk on oma tegevuste kaudu aidata kaasa positiivsetele muutustele Eesti elanikkonna seksuaal- ja reproduktiivtervises viies läbi teadusuuringuid, välja töötades ja analüüside  valdkonna indikaatoreid, viies läbi koolitusi ja arendustegevusi ja avalikkusele suunatud teavitustööd. Soovime olla professionaalseks koostööpartneriks erinevatele huvigruppidele, sh riigiasutustele, ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele, pakkudes nõustamist ja teavet tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamiseks.

Hetkel keskendume peamiselt Eesti elanike seksuaaltervise mõjurite uurimisele, seksuaalhariduse edendamisele ja seksuaalvägivallaga seotud teenuste arendamisele ja analüüsile.

Kai Part
Kliinilise meditsiini instituut
Naistekliinik
Seksuaaltervise uuringute keskus
kaasprofessor 0,5 k.
kai.part@ut.ee
+37256680778

Made Laanpere
Kliinilise meditsiini instituut
Naistekliinik
Seksuaaltervise uuringute keskus
kaasprofessor 0,5 k.
made.laanpere@ut.ee
+3725019588