SÖÖMISEST, JOOMISEST JA INFORMATSIOONIST

Kursuse eesmärgiks on üldiselt tähtsamate orgaaniliste biomolekulide tutvustamine ning söömise ja joomise baasteadmiste edastamine. Pärast kursuse edukat läbimist tead põhiliste orgaaniliste biomolekulide ehitust, biofunktsiooni ja omadusi; mõistad söömise ja ainevahetuse üldprintsiipe; mõistad joomise ja ainevahetuse üldprintsiipe; saad aru informatsioonist ja selle levikust.

Kursus toimub täielikult veebipõhisena Tartu Ülikooli Moodle'i õpikeskkonnas. Kursuse maht on 1 EAP ehk ca 26 tundi. E-kursuse sisu jaguneb 4 mooduliks ehk nädalaks ning kursuse edukaks läbimiseks tuleb iga nädal teha iseseisvalt tööd: töötada läbi õppematerjalid, sooritada õppematerjalide juures olevad enesetestid, Moodle'is olevad hinnatavad kontrolltestid ning lõpptest. Õppematerjalide juures olevad enesetestid on mõeldud õppimise toetamiseks ja enesekontrolliks ning nende sooritamine on mittehinnatav. 

Hinnatavad kontrolltestid ja lõpptesti edukalt sooritanutele väljastatakse Tartu Ülikooli digitaalne tunnistus. 

Kursuse loojateks on meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets, inimese füsioloogia professor Eero Vasar, arvutisüsteemide lektor Vambola Leping ning biokeemia doktorant Rando Porosk.