Vaatlusalade registreerimine

Loodusvaatluste maraton toimub 6.–7. juunil 2020. Vaatlusalade registreerimine on avatud kuni 24. mai 2020. REGISTREERIMA
Loe ka korduma kippuvaid küsimusi, tutvu vaatlusalade kategooriatega allpool ja vaata Loodusvaatluste maratoni õppevideot
 

Sellel aastal on maratoni toimumisele pannud oma pitseri Covid-19 ning riigis kehtestatud eriolukord. Kuna hetkel pole võimalik prognoosida, millised piirangud maratoni ajal kehtivad, siis peame lähtuma 2 + 2 reeglist. See tähendab, et ei saa korraldada ettekandeid, rühmadega loodusretki või muid grupiviisilisi tegevusi. Võimalik on registreerida avalikke ja privaatseid vaatlusalasid. Kui selgub, et enne vaatlusmaratoni toimumist on lubatud ka grupiviisilised tegevused, siis võivad avalike vaatlusalade koordinaatorid juhendatud vaatlusretki või loenguid riiklikult kehtestatud nõudeid arvesse võttes programmi lisada. Sel juhul levitavad seda infot alade koordinaatorid. Soovitame registreerida oma ala eraldi Facebooki sündmusena ning kõige viimast infot just seal jagada. Sel juhul saavad peakorraldajad inimesi juhatada hetkel kehtiva infoni.

Mida teha saab?

Kuna loodusvaatluste maratoni üheks eesmärgiks on vaatlusalade liikide nimekirja loomine, siis siis seda saab vaatluste põhjal teha ka 2+2 reeglit järgides. Vaatlejad saavad kahekaupa ja perekonniti looduses liikuda ning vaatlustarkvara kasutades, laadida üles vaadeldud liikide fotosid, mis on määrangute aluseks. Loodusvaatluste maratoni peakorraldajad jälgivad, et sellised vaatlused saaks ekspertide poolt määratud. Koordinaatorid võiks jagada enda kanalite kaudu soovitusi, kus ja kuidas alal liikuda. Kuna oluline roll on vaatleja tehtavatel fotodel, videotel ja helifailidel, teeme vaatlusperioodiks kättesaadavaks soovitused, milliste liigirühmade fotodest on abi ning kuidas täpsemalt fotosid/videosid/helisalvestusi teha.

 
VAATLUSALADE KATEGOORIAD
NB! Seoses piirangutega avalike sündmuste korraldamisel ühtlustame vaatlusalade “Kuldkingad”, “Hõbehaigrud” ja “Vasköölased” reegleid. Nendel aladel toimub kontaktivaba loodusvaatluste tegemine ning staabi ja juhendaja nõuet ei ole. Palume jälgida konkreetse vaatlusala infot.
 
 
Loodusvaatluste maratoni vaatlusalade kategooriad
 
Vaatlusala registreerimisel on võimalik valida nelja erineva vaatlusala kategooria vahel. NB! Vaatlusala kategooria ei kohusta maratonialal leidma või vaatlema nimes sisalduvat liiki. 
 
  • Kuldkingad (avalik vaatlusala staabi ja juhendajaga)
Vaatlusalal on koordinaator, kes vastutab tegevuste eest ja on vaatlejaile kontaktisikuks, panustab omalt poolt ka kommunikatsiooni, et leida osalejaid.
Vaatlusalal peab olema võimalik teha vaatlusi 24 tunni jooksul (tagatud ligipääs vaatlusterritooriumile).
Vaatlusalal on staap, kus on ka abivahendeid loomade ja taimede määramiseks jms.
Vaatlusalal on abiks vähemalt 1 erialaspetsialist, kes aitab teatud liigirühmi määrata.
Vaatlusalal korraldatakse vähemalt 1 loodusharidusliku sisuga üritus, loeng vms.
 
  • Hõbehaigrud (avalik vaatlusala juhendajaga, staapi ei ole)
Vaatlusalal on koordinaator, kes vastutab tegevuste eest ja on vaatlejaile kontaktisikuks.
Vaatlusalal peab olema võimalik teha vaatlusi 24 tunni jooksul (tagatud ligipääs vaatlusterritooriumile).
Vaatlusalal on abiks vähemalt 1 erialaspetsialist, kes aitab teatud liigirühmi määrata.
 
  • Vasköölased (avalik vaatlusala, iseteenindus)
Vaatlusala kontaktisik annab korraldajatele infot vaatluspunkti kohta.
Vaatlusalal peab olema võimalik teha vaatlusi 24 tunni jooksul (tagatud ligipääs vaatlusterritooriumile).
 
  • Eremiitpõrnikad (avalik juurdepääs puudub)
Vaatlusala kontaktisik annab korraldajatele infot vaatluspunkti kohta.
Vaatlusala on eramaal, avalik juurdepääs puudub.