Viiteandmebaasid

Viiteandmebaasid sisaldavad viiteid originaalinformatsioonile, st infot selle kohta, kust materjale leida. Viiteandmebaasid on näiteks raamatukogude kataloogid, bibliograafia- ja referaatandmebaasid,  kuid ka raamatukaupluste andmebaasid.

Bibliograafiaandmebaasid sisaldavad andmeid ilmunud kirjanduse kohta (autor, pealkiri, ajakirja pealkiri, ilmumisaeg, ilmumiskoht jne) . Bibliograafiliste andmete abil saab otsida originaalväljaandeid - raamatuid, artikleid, konverentsiettekandeid, teadustöid jne. 

Näide bibliograafilisest kirjest Eesti artiklite andmebaasis ISE. Lühiloetelus on näha andmed, mille järgi on võimalik artikkel üles leida.

Referaatandmebaasid sisaldavad lisaks bibliograafilistele andmetele ka raamatu, artikli, filmi vms sisukokkuvõtet. Paljudel erialadel on olemas eriala referaatandmebaasid.

Näide: kirje haridusalasest andmebaasist ERIC http://www.eric.ed.gov/

back forward