Infoallikad

Populaarteaduslikud ajakirjad

Populaarteaduslike ajakirjade eesmärk on anda laiemale lugejaskonnale teaduslikult põhjendatud teadmisi ning tutvustada teadust. Artiklite autorid on enamasti teadlased. Populaarteaduslikud ajakirjad on illustreeritud ning kergemini loetavad kui teadusartiklid.

akadeem Ajakirja Akadeemia kauaaegne peatoimetaja Ain Kaalep ajakirja 200. numbriga 2006. aastal. Foto: Sille Annuk, Postimees. Akadeemiat kasutatakse palju ka ülikooli õppetöös. Nii sisult kui vormilt sarnaneb Akadeemia suuresti teadusajakirjaga.

Populaarteaduslike ajakirjade kaas on sageli rikkalikult illustreeritud, olulisemate teemade kohta saab infot nii sõnas kui pildis:

eestiloodus horisont  nationalgeogr