Infoallikad

Ülevaade infoallikatest

Informatsiooni võib leida väga erinevatest allikatest. Infoallikad jagunevad algallikateks ja vahendusinformatsiooni allikateks.
Algallikad sisaldavad uusi teadmisi või vanade teadmiste uudset lahtimõtestust ja analüüsi. Neis antakse täielik või esmakordne seletus uurimuse või selle läbiviimise kohta. Algallikad on nt 

 • teadustööde aruanded
 • konverentside materjalid
 • preprindid
 • artiklid
 • dissertatsioonid
 • monograafiad
 • täistekstiandmebaasid
 • seadused ja kohtuotsused

Vahendusinformatsiooni allikad koostatakse algdokumentide põhjal ja nad sisaldavad kasutaja jaoks töödeldud ja tihendatud informatsiooni. Nad sisaldavad ka informatsiooni algallikate kohta ja neid saab kasutada algallikate otsivahendajana.  Vahendusinformatsiooni allikad on nt 

 • teatmeteosed
 • raamatukogu kataloogid
 • bibliograafiad
 • referaat- ja bibliograafiaandmebaasid
 • teemaülevaated
 • internetikataloogid
 • interneti otsingumootorid

Samas on igat liiki teaduskirjandus on selles mõttes vahendusinformatsioon, et teadustöö tugineb alati eelnevatele töödele.