Infoallikad

Leksikonid

Leksikon on tavaliselt entsüklopeediast väiksema mahuga tähestikuliselt järjestatud temaatilisi artikleid sisaldav teatmeteos.

Näiteid

The New Grove Dictionary of Jazz ja Dictionary of Names