Infoallikad

Raamatud

Monograafia on raamat, mis üldistab teadusfakte ühe probleemi vallas või esitab ja põhjendab ühte teadusteooriat. Monograafia kirjutamisel on autor kasutanud erinevaid allikaid, lisatud on kasutatud kirjanduse bibliograafia. Raamatu väljaandmine võtab teatud aja, seega ei ole sealt sageli võimalik leida kõige värskemaid teadustulemusi. Tänapäeval on levinud ka e-raamatud, mida saab Interneti kaudu lugeda.

Infot ilmunud raamatute, sealhulgas e-raamatute kohta ja osaliselt ka täistekste pakub näiteks Google Books http://books.google.com/.

Näiteid

suhtluskonflikti
.

juhtimine

Tõnu Lehtsaar. Suhtlemiskonflikti psühholoogia

Asta Teearu. Ettevõtte finantsjuhtimine.
Koostaja Erik Krumm.

Tartu Ülikooli arvutivõrgus kättesaadavate e-raamatute kohta saate infot raamatukogu andmebaaside lehelt https://utlib.ut.ee/andmebaasid. Valige vasakul sobiv valdkond ja andmebaasi tüüp  E-raamatud.