Infoallikad

Kogumikud

Kogumik on teadusartiklite kogu. Ühte väljaandesse on koondatud ühe või mitme autori tööd. Kogumik võib olla pühendatud ühele teemale või esitada ühe teadusorganisatsiooni või -asutuse töid.

majandus1.png

Eesti majanduse aktuaalsed arenguprobleemid keskpikas perspektiivis. TÜ majandusteaduskonna õppejõudude artiklikogumik. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009.