Infoallikad

Andmebaasid

 

Andmebaas on ühise kasutajaliidese ja andmete otsingut ning käitlust võimaldava tarkvaraga varustatud elektrooniliselt talletatud andmekogum – faktid, bibliokirjed (nt raamatukogude e-kataloogid), tekstid jm.

Andmebaasis sisalduvate andmete tüübi järgi saab neid jaotada faktipõhisteks ja tekstipõhisteks. Näiteks:

Faktipõhised Tekstipõhised

Ärikataloog

Eesti Statistika

CIA World Factbook

Riigi Teataja

Eesti artiklite andmebaas ISE

Haridusalane andmebaas ERIC

Üldise sisuga andmebaasid sisaldavad infot erinevatest valdkondadest. Nt Eesti artiklite andmebaas ISE või EBSCO andmebaasid Academic Search Complete ja MasterFILE Premier. Need sobivad väga hästi nii mõnel üldhuvitaval teemal kui ka erialaseks infootsinguks.

Erialased andmebaasid koondavad infot ühe valdkonna või kitsama eriala ilmunud artiklite kohta, nt EBSCO andmebaaside all kättesaadavad haridusalane andmebaas ERIC, meditsiiniandmebaas MEDLINE jt. Enamasti sisaldavad nad infot ka muude väljaannete kohta, nt raamatud, konverentsimaterjalid, dissertatsioonid).