Infoallikad

Teadusajakirjad

Teadusajakirja tunnused:

  • ajakirja sihtgrupp on teadlased, uurimistööga tegelejad, erialaspetsialistid;
  • artiklite autorid on erialaspetsialistid;
  • ajakirja väljaandja on teadusasutus, erialaorganisatsioon või teaduskirjastus;
  • ajakiri sisaldab teemat sügavuti uurivaid artikleid, millele on lisatud sisukokkuvõte ja viidatud allikate loetelu (bibliograafia);
  • tagasihoidlik kujundus, ei sisalda kommertsreklaami.

Teadusajakirjad jaotatakse eelretsenseeritud (peer-reviewed, refereed) ja eelretsenseerimata ajakirjadeks. Eelretsenseerimine tähendab, et enne ilmumist on artikleid hinnanud erialateadlased.

Eriala teadusajakirjadest leiate oma tööde kirjutamisel vajalikke teemakohaseid artikleid, saate olla kursis antud valdkonnas tehtud uurimustega ja nende tulemustega.

Tartu Ülikoolile avatud e-ajakirjade leidmiseks kasutage e-ajakirjade ja e-raamatute kataloogi , raamatukogus olevate paberajakirjade leidmiseks e-kataloogi ESTER https://www.ester.ee. Sarnased portaalid ja kataloogid on ka teistel ülikoolidel.

oil_shale.png
Oil Shale = Горючие Сланцы

(Põlevkivi, Eestis väljaantav eelretsenseeritud teadusajakiri)

philosophia_mat.gif
Philosophia Mathematica
journal.gif
European Journal of Political Theory

Teadusajakirjadele on tüüpiline esikaane tagasihoidlik kujundus. Sageli on pealkirjast aru saada, mis teemal artikleid ajakiri sisaldab.

Teadusartiklid

Teadusartiklis avaldatakse uurimistöö käik ja tehakse kättesaadavaks selle tulemused.
Teadusartikkel koostatakse kindlate reeglite alusel, et sellest oleks vajalikku informatsiooni võimalik kiiresti leida.

Artikli alguses on tavaliselt lühike kokkuvõte, millele on lisatud olulised võtmesõnad. Artikli struktuuris on olulised sissejuhatus, kirjanduse ülevaade, materjali ja metoodika tutvustus, tulemused ja arutelu.

Artikli lõpus on kasutatud kirjanduse bibliograafia.