Kasutatud allikad

Aarma, A., Kalle, E. (2003). Teadustöö alused. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.

Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. 

Informatsioon ja dokumentatsioon. Sõnastik = Information and documentation. Vocabulary. 2004. Tallinn: Eesti Standardikeskus. 

Lauk. E. (1995). Algteadmisi teadustööst : õppevahend ajakirjanduse osakonna üliõpilastele. Tartu.

Raamatukogusõnastik. Eesti Rahvusraamatukogu. http://termin.nlib.ee/.

Virkus, S., Uukkivi, A., Kuiv. A., Uverskaja, E.  et al. (2003). Infokirjaoskus. http://www.hot.ee/werro24/. 17.04.2012.

back forward