Skytte praktika

Praktika protsess

Praktika kvaliteetseks sooritamiseks on oluline teada praktika protsessi ja protsessi osapooli. Praktika protsessis on kolm osapoolt: praktikant, õppeasutusepoolne juhendaja (= Skytte instituudi praktikakoordinaator) ja praktikakohapoolne juhendaja.

Allpool oleval skeemil väljatoodud sissejuhatavat seminari Skytte instituut hetkel ei paku. Praktikaaruande esitlemine ja kaitsmine toimub hetkel kirjalikus vormis, s.t. praktikant esitab Moodle’is aruande ja eneseanalüüsi oma praktika kohta. 

 

Praktika kvaliteetseks sooritamiseks on oluline teada praktika protsessi ja protsessi osapooli. Praktika protsessis on kolm osapoolt.Joonis. Praktika protsess ja osapooled.