Skytte praktika

Enne praktikat

  • Enne praktikale minekut mõtlen, millised on MINU huvid ja soovid praktikat teha.
  • Tutvun oma õppekava praktika eesmärgiga ja valin praktika liigi (nt praktika välismaal, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses, projektipraktika, ülikoolis õpetamise prakitka vms). Bakalaureuseõppes on praktika võimalik 6 EAP ulatuses riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses, magistriõppes 3 või 6 EAP ulatuses. Lisaks on nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes võimalik ülikoolis õpetamise praktika 3 või 6 EAP ulatuses. Pean meeles, et 1 EAP = 26 tundi praktikat.
  • Valin praktikabaasi. Praktikabaasi leidmisel on abiks praktikabaaside nimekiri, aktiivsed praktikapakkumised, organisatsioonide kodulehed, töökuulutused, isiklikud tutvused.
  • Õpiprotsessi läbimiseks ja ainepunktide saamiseks registreerun praktika kursusele moodles. Seal sõnastan praktika eesmärgi ja ülesanded ning esitan praktikalepingu või kinnituskirja. Enne praktikat ÕISis praktikaainele registreerumine ei ole vajalik, piisab registreerumisest Moodle’is. Pärast edukat praktikaaine läbimist registreerib praktikakoordinaator üliõpilast ÕISi. 

 

Täidan veebivormi