Skytte praktika

Praktika ajal

♦ Jälgin, et täidan moodlesse kirja pandud ja kokku lepitud praktika eesmärke ja püstitatud ülesandeid. Need on arengu aluseks!

♦ Leian lahendused praktikal tekkinud probleemidele ja küsimustele.

♦ Küsin praktikabaasipoolselt juhendajalt jooksvat tagasisidet oma tegevustele (konstruktiivset, et oleks millest õppida).

♦ Olen motiveeritud, avatud ja näitan üles õppimistahet.

♦ Analüüsin oma tegevusi praktikal.