Skytte praktika

Pärast praktikat

  1.  Analüüsin Moodles praktika lõppedes oma praktika eesmärgi ja ülesannete saavutamist ning enda arengut (STARR metoodika).
  2. Küsin praktikabaasipoolselt juhendajalt kokkuvõtva tagasiside ja edastan talle küsimustiku lingi.
  3. Annan tagasisidet praktikakorraldusele.

NB! Need kolm tegevust tuleb esitada 2 kuu jooksul pärast praktika lõppu.

Praktika on sooritatud ja nüüd küsi, et kas panustasid nii, et võid olla endaga rahul ja ARENG on saavutatud.

Kui vastasid “jah”, siis võid endaga rahul olla ja saad mõelda, et kuidas edasi.

Kui vastasid “ei”, siis pead mõtlema, et mis valesti läks.

                                       

                                  PRAKTIKA TULEMUS JA SINU ARENG SÕLTUB SINUST ENDAST