Skytte praktika

Praktika eneseanalüüsiks STARR metoodika

Praktika lõppedes peate ennast analüüsima STARR metoodika järgi (kasutatakse laialdaselt nii hariduses (nt ülikooli VÕTA, kui personalijuhtimises).

– situationolukord, kus kogemus saadi (nt töökoha kirjeldus või konkreetne üksikjuhtum).

taskülesanded ja rollid, mida täideti praktikal olles (peavad olemas seotud õppekaval õpituga ja peate mõtlema selle peale, et need ülesanded Teid arendaks). Siin tuleb sisse probleem, millele hakkate tähelepanu pöörama.

– activitiestegevused ja meetodid (tehnikad, ettevalmistus, meetodi valiku põhimõtted ja alternatiivid). Tegevuste puhul kirjutage selliselt, et lugeja saab aru, et mida tegite, kuidas ja milliste vahendite/meetoditega.

R – resultskõige olulisemad tulemused (parimad, aga ka üllatuslikumad, mis panid oma tegevust analüüsima ja muutma), kes, kuidas ja mille põhjal hindas, mida tulemustega edasi tehti.

R – reflection; analüüs, milles selguvad praktika käigus saadud pädevused ja parendusvaldkonnad.

 

Tooge KINDLASTI välja enda õppimis- ja arengukohad, mis läks hästi, mida võinuks teisiti teha.

 

Eneseanalüüsi lugedes peate nii Teie kui lugeja aru saama arengutest või arendamist vajavatest oskustest!