M A R E K

MAAPÕUE UURINGUD

MAREK analüüsikeskuse näol on tasakaaluliselt ja kõrgel teaduslikul tasemel esindatud ja integreeritud maapõueressursside kasutamise erinevad aspektid: ressursside olemasolu ja kvaliteet, majanduslik potentsiaal ja planeerimine, spetsialistide olemasolu ja koolitamine, keskkonnakaitse ja sotsioloogia koos suhtekorraldusega, tehnoloogiline innovatsioon. MAREK võimaldab akadeemilise potentsiaali igakülgset kasutamist erinevat laadi praktiliste maapõue uuringute, maavarade otsingute, kaevandus- ja töötlemistehnoloogiate planeerimise, kasutamise ja elutsükli lõpetamisega seotud küsimuste lahendamiseks nii riigi, omavalitsuste kui ka eraettevõtluse tasemel.

Meie poole võite pöörduda üksikule probleemile lahenduse saamiseks kui ka komplekssete uuringute läbiviimiseks

Geofüüsikalised uuringud

Maapõue uuringute ja maavarade otsingute algusjärgu etapp koos planeerimisega. Lihtsaim ja soodsaim meetod kirjeldamaks vajaliku detailsusega huvipakkuva maaala geoloogilist ehitust ning hindamaks maapõueressursside paiknemist ja edasiste uuringute vajadust. Samuti anname hinnangu pinnase stabiilsuse kohta infrastruktuuriobjektide rajamise ja ka üksikute ehitiste püstitamise planeerimiseks.

Kontakt: Argo Jõeleht argo.joeleht(ät)ut.ee & Jüri Plado juri.plado(ät)ut.ee

Hüdrogeoloogilised uuringud

Maavarade kaevandamisega ja ehitiste rajamisega kaasneva veerežiimi muutuste uuringud ja modelleerimine ning eksperthinnangu andmine prognoositavate mõjude suuna ja kestuse kohta. 

Kontakt: Argo Jõeleht argo.joeleht(ät)ut.ee & Marko Kohv marko.kohv(ät)ut.ee

Geokeemia-ja mineraloogia

Maapõueressursside füüsikaliste omaduste ja keemilise ning mineralse koostise määramine ning selle alusel hinnangu andmine materjali kvaliteedi ja kasutatavuse suhtes. Tööstustoodangu ja muude tahkete ainete koostise määramine, kvaliteediprobleemide välja selgitamine, tööstusjäätmete keskkonnariski identifitseerimine ja hindamine.

Kontakt: Kalle Kirsimäe kalle.kirsimae(ät)ut.ee

KONTAKT
MAREK, Ravila 14a, 50411, Tartu
Riho Mõtlep
riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689