M A R E K

JOOKSVAD PROJEKTID:

  • Ida-Virumaa tahkete tööstusjäätmete levik, omadused ja taaskasutuse võimalused, 1 026 112 EUR
  • Ida-Virumaa mineraalsete jäätmete väärindamise tehnoloogiad, 1 331 968 EUR
  • Innovatsioon betooni valmistamisel ohtlike jäätmete käitlemise rakendustes, 239 243 EUR
  • Märgalade taastamine kui lahendus süsiniku sidumiseks, lõimides inimtegevust elurikkusega, juhtpartner University College Dublin, 2 111 406,25 EUR
  • Rail Baltica mõjualasse jäävatel rabadel (Männiku, Rääma, Lõo) seiretegevuste läbiviimine, 45 500 EUR
  • Geotermaalenergia-alane nõustamine, 21 000EUR
  • Hüdrogeoloogiline uuring Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal, 45 000 EUR
  • Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee põhiprojekti koostamine – maaradari uuringud, 7600 EUR

KONTAKT
MAREK, Ravila 14a, 50411, Tartu
Riho Mõtlep
riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689